Certificat d’Eficiència Energética

Certificat d’Eficiència Energética

Què és una Certificació d’Eficiència Energètica?

És el procediment d’inspecció dels sistemes i de la demanda energètica d’un habitatge, local o edifici que permet establir una qualificació. Cada habitatge obtindrà una etiqueta que indica l’eficient que és quant al consum d’energia, seguint un codi de color en una escala que va de la categoria “A” (la més eficient) a la “G” (la menys eficient) segons la normativa vigent actualment.

És obligatòria?

La certificació energètica és obligatòria per a tots els edificis i habitatges que es vulguin llogar o vendre, o quan es vulgui realitzar qualsevol altre tràmit relacionat amb l’immoble.

Els propietaris hauran de tenir disponible per al comprador i/o inquilí el certificat energètic de l’immoble.

Els edificis i monuments protegits, els utilitzats com a llocs de culte o els edificis d’habitatges que siguin objecte d’un contracte d’arrendament per temps inferior a quatre mesos a l’any, queden exclosos de sol·licitar la certificació.

Certificado-Energético