Cèdula d’ Habitabilitat

_

Cèdula d’Habitabilitat

Què és la Cèdula d’Habitabilitat?

La Cèdula o permís d’habitabilitat és el document que acredita que l’immoble compleix els requisits d’habitabilitat, que exigeix el decret 141/ 2012.
Aquest document caduca als 10 anys de la seva expedició i ha de tramitar-se de nou una vegada transcorregut aquest termini.

Quan és necessària la Cèdula d’Habitabilitat?

  • Si necessita llogar o vendre un habitatge.
  • Si necessita contractar els serveis d’aigua, gas i/o electricitat per a un habitatge en les companyies subministradores corresponents.
  • Herències, dissolucions de condomini.

Quina documentació es necessita per tramitar la cèdula?

Per a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat es requereix fotocòpia de les escriptures de propietat de l’immoble i la cèdula antiga o caducada si es disposa d’ella

Informes Peritajes_1162