ITES (Inspecció Tècnica d’Edificacions)

Inspecció Tècnica d’Edificacions – ITE

Què és la Inspecció Tècnica d’Edificis – ITE?

La Inspecció Tècnica d’Edificis és una inspecció obligatòria que estudia i avalua l’estat general de l’edifici i que ha de realitzar-se en tots els edificis plurifamiliares d’habitatges.

La finalitat de la Inspecció Tècnica d’Edificis és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per verificar el seu estat de conservació.

Segons l’antiguitat de l’edifici, els termes o termini màxims previstos per a la sol·licitud del Certificat d’Aptitud són els següents:

  •   Edificis anteriors a 1930:    fins al 31 de desembre de 2012
  •   Edificis entre 1931 1950:  fins al 31 de desembre de 2013
  •   Edificis entre 1951 i 1960:  fins al 31 de desembre de 2014
  •   Edificis entre 1961 i 1970:  fins al 31 de desembre de 2015
  •   Edificis a partir de 1971:     fins al 31 de desembre de l’any en que l’edifici faci els 45 anys.
Haus im Fokus einer Lupe