Llicències d’Obertura i Activitat

Llicències d’Obertura i Activitat

Des de CRAAT Arquitectura Tècnica li informem, assessorem i gestionem els passos, tramitis i obres que ha de realitzar per a l’obtenció de la LLICÈNCIA.

Gestionem qualsevol tipus de llicència d’activitat, oficina, comerç, taller, tenda, bar, cafeteria, restaurant, tallers mecànics, gimnàs, escoles, aules de formació, clíniques odontológiques, veterinàries, trasters, magatzems, etc…

Informem, gestionem i realitzem tots els projectes d’obra i activitat i els documents per obtenir la llicència municipal d’activitat i registres necessaris (registre sanitaris, registre d’indústria…).

¿ QUE ÉS UNA LLICÈNCIA D’ACTIVITAT ?

La llicència per a l’activitat d’un local és el document que ens acredita que l’Ajuntament ens autoritza a l’obertura de la nostra activitat, per tant és aquest el que la atorga i es necessita per poder exercir la nostra activitat, depenent del tipus d’activitat aquesta pot ser més o menys costosa d’obtenir, així en l’actualitat tenim 2 tipus de tramitacions o llicències que són:

TRAMITACIÓ DE LLICENCIA PER DECLARACIÓ RESPONSABLE

TRAMITACIÓ DE LLICENCIA PER COMUNICACIÓ PREVIA

Els condicionants més comuns que hem de tenir en compte en l’adequació i obres del local són:

 • Accesibilitat al Local
 • Condícies
 • Señalizació y llums d’emergència
 • Extintors
 • Ventilació
 • Sortides de fum
 • Aïllament Acústic
 • Aïllament Ígnífug
 • Entre d’altres…

¿QUE ÉS UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE?

​És el tràmit més senzill per a l’obertura d’un local o exercir la nostra activitat. Aquest es basa que haurem de comunicar a l’Ajuntament l’activitat que volem realitzar mitjançant la presentació d’una instància comunicant-li una sèrie de dades que depèn de l’Ajuntament en qüestió, però que normalment serà:

 • Dades de l’activitat
 • Certificat de compatibilitat urbanística en alguns casos
 • Pagament de la taxa municipal de llicència d’obertura
 • Declaració responsable signada per un técnic competent

​Com a norma general, ens podrem acollir a aquest tràmit, més ràpid i senzill sempre que la nostra activitat sigui inferior a 300 m2 i es tracti d’una activitat innòcua. Entre unes altres tenim les següents activitats: Tendes en general, Tenda de Cosmètics, Tenda Informàtica, Sabateries,Quiosc, Papereria, Immobiliària, Saló de bellesa, Tenda de Roba, Locutoris,Oficines, Comerç al detall de menjars i begudes etc.

El principal avantatge és que podrem obrir el nostre local immediatament posteriorment a la seva presentació.

¿ QUE ÉS UNA COMUNICACIÓ PREVIA?

​Aquelles activitats que no poden acollir-se a Declaració Responsable, s’hauran de tramitar davant l’Ajuntament mitjançant la sol·licitud d’una COMUNICACIÓ PRÈVIA, la documentació a presentar és molt més completa que l’anterior, sent la principal diferencia el que s’ha d’adjuntar un projecte d’activitat signat per tècnic competent amb les característiques de l’activitat, característiques del local, compliment de normativa, ocupació, mesures contra incendis, emplaçament, etc….

​És a dir, haurà d’aportar-se a l’Ajuntament;

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: Emplaçament, plànols i fotografies. És una descripció gràfica de la nau o local.

 1. Memòria TécnicaDocumentació que descriu les característiques de la nau o local i el seu compliment amb la normativa.
 2. Certificats: El tècnic certifica la finalització de les instal·lacions de la nau o local.

​En aquest grup de llicències tenim activitats que podrien ser qualificades com a molestes, nocives i/o perilloses. Per exemple; Serveis i Activitats Recreatives com Bars, Cafeteries, Restaurants, Gimnasos, Càmpings, Hotels, Escoles, Aules i llar d’infants, Piscines, Safaretjos, Tallers de Reparació, Consultes i Clíniques Veterinàries i Sanitàries, Bugaderies, Peixateries, Carnisseries, Concessionaris, Benzineria…

¿QUE PASSOS HAIG DE SEGUIR PER OBTENIR LA MEVA LLICÈNCIA D’ACTIVITAT?

Contacti’ns i expliqui’ns en què consisteix la seva activitat

 • Li oferim pressupost a l’instant i un assessorament gratuït.
 • Un tècnic realitzarà una visita al seu local
 • Farem el projecte amb rapidesa
 • El tramitarem i presentarem a l’Ajuntament

CARACTERISTIQUES DE LES ACTIVITATS INDUSTRIALS

​Existeix un tercer grup d’activitats que principalment són industrials i que realitzen un procés de manufacturación o trasformación de la matèria primera o fabricació, es fa en Naus Industrials per ser activitats molestes i també poden ser insalubres o contaminants. Aquestes es tramiten davant l’Ajuntament corresponent per LLICÈNCIA AMBIENTAL i fins i tot podrien requerir d’un Informe de Bombers i d’una Entitat Acreditada de Control.

OBRAS

​Si hem de realitzar algun tipus d’obres d’adequació del local per a l’obertura tenim dues opcions, o bé sol·licitar una llicència d’obra menor a l’Ajuntament si l’obra és de petita envergadura sempre que no afecti a la façana, estructura, coberta o elements comuns de l’edifici on es trobi el local, per a aquest cas haurem de demanar llicència d’obres majors amb un Projecte tècnic d’obres signat per un tècnic competent i visat pel Col·legi Professional corresponent.

licencias para Slider